Sposoby na uchronienie majątku przed podziałem rozwodowym

Rozwód to moment, gdy zamykamy pewien etap w naszym życiu. Jest on o tyle trudny, że chociaż drogi ze współmałżonkiem się rozeszły to nadal wiele kwestii nas ze sobą łączy. Wśród nich są również kwestie finansowe takiej jak: wspólne mieszkanie, wspólna działka budowlana, samochód, wspólny kredyt itd.

Im więcej majątku zgromadziliśmy wspólnie, tym trudniejszy staje się jego podział, z tego powodu istotne jest dobranie odpowiedniego adwokata, który będzie nas wspierał.

Wspólny majątek

Małżeński majątek można podzielić na trzy grupy:
-osobisty majątek żony;
-osobisty majątek męża;
-wspólny majątek małżeństwa

Do wspólnego majątku zalicza się wszystko, co oboje partnerów pozyskało po zawarciu związku w tym: pensja, zarobki z innych działalności, zakupione przedmioty etc. Osobisty majątek stanowią dobra nabyte przed ślubem i otrzymane na drodze darowizn, chociaż i w tym przypadku zdarzają się wyjątki.

Zasady podziału majątku

Podział majątku możliwy jest dopiero po zakończeniu istnienia wspólności majątkowej, a więc przy orzeczeniu rozwodu. Małżonkowie często chcą, by w samym postępowaniu rozwodowym zostały uregulowane kwestie odnoszące się do majątku, jednak dzieje się to rzadko i tylko wtedy gdy sąd uzna, że przeprowadzenie tego podziału nie opóźni samego postępowania. Taki podział możliwy jest tylko w przypadku porozumienia między małżonkami przed samym postępowaniem rozwodowym.

Jeśli współmałżonkowie nie wykazują porozumienia w kwestii podziału, sąd pozostawia wniosek bez rozpoznania. Wszczęcie procedur mających na celu podział majątku możliwy jest dopiero po rozwodzie, należy jednak przeprowadzić go jak najszybciej, gdyż w przeciwnym wypadku przedłużamy już i tak długotrwały proces.

Warto pamiętać, że samo postępowanie w sprawie podziału majątku jest nieprocesowe, wszczyna się je na wniosek i rozpatrywane jest przez Sąd Rejonowy. We wniosku również nakreślamy sposób, w który ma przebiegać sam podział. Z uwagi na poziom skomplikowania kwestii podziałowych zwrócić się należy do osoby specjalizującej się w tego typu postępowaniach, jak choćby ta kancelaria: http://kancelaria-gizinski.com/rozwody/.

O czym należy pamiętać

Szykując się do wszczęcia postępowania o podział majątku, warto mieć na uwadze następujące kwestie: to małżonkowie odpowiedzialni są za oszacowanie wartości majątku oraz zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Zaliczają się do niej: wyliczenia składników majątku, określenia komu są należne, dołączenia aktów notarialnych, odpisów z ksiąg wieczystych, kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów itd.

W przypadku zajmowania wspólnego lokum to sąd, w ramach procesu rozwodowego, winien określić sposób korzystanie ze wspólnego lokum — przy czym nie jest to element podziału majątkowego (!), gdyż dotyczy jedynie ze wspólnego korzystania.

W przypadku dóbr nabytych na drodze kredytu np. mieszkania, postanowienia sądu nie wpływają na zmianę treści umowy z bankiem — innymi słowy, jeśli sąd przydzieli mieszkanie jednemu ze współmałżonków, to bank może dochodzić spłaty kredytu u każdego z kredytobiorców.

Majątek zgromadzony na otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym są dobrem wspólnym, choć jak zauważono miastach takich jak m.in. Warszawa, często jest to pomijane w postępowaniu.

w przypadku dóbr, które były nabyte do użytku osobistego tylko jednej strony, napotykamy szereg trudności w określeniu ich przydziału. Głównym elementem decydującym jest wartość tegoż przedmiotu oraz to, czy użytek miał charakter osobisty, np. w przypadku samochodu, nawet jeśli jeden ze współmałżonków nie ma prawa jazdy, powinien on być traktowany jako element majątku wspólnego.

Orzeczenie o winie małżonka

Często rozwód wiąże się z koniecznością ustalenia, który małżonek odpowiedzialny jest za rozpad związku. Podział majątku utrudniony jest zwłaszcza w momencie, gdy małżeństwo było przez wiele lat, w których trakcie zgromadzono majątek o znacznej wartości.

W efekcie braku zgody przed wszczęciem postępowania sam proces jest długotrwały i warto pamiętać, aby zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej — dzięki temu uzyskamy możliwość nabywania dóbr, które nie będą podlegać wspólności majątkowej i które zostaną pominięte w trakcie postępowania.

Jak zatem widać, najlepszym rozwiązaniem jest, aby wniosek o podział majątku wnieść po zakończonym postępowaniu rozwodowym. Dzięki temu każdy z małżonków będzie mógł podejmować samodzielne kroki, które nie będą miały już wpływu na wspólny majątek. W każdym z tych przypadków warto zwrócić się do adwokatów rozwodowych, którzy pomogą przejść przez całe postępowanie.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij